Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak

Hacizli mallar 2 Ocak’tan itibaren elektronik ortamda satın alınabilecek.

TBMM’de 24 Kasım 2021’de kabul edilerek maddeleşen kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu’na, ‘Hacizli malın ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılmasına yönelik karar eklendi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yolu Hakkında Yönetmeliğin 8 Mart 2022’de yürürlüğe girmesi ile hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022’de Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot olarak başlatıldı.

Edinilen bilgiye nazaran bugüne kadar 14 adliyede hacizli malların elektronik ortamda satışı uygulamasına geçilirken 2 Ocak 2023 itibariyle tüm vilayet ve ilçelerdeki adliyelerde uygulamaya başlanacak. Böylece yarından itibaren ilanı yapılacak satışlar hakkında elektronik ortamda satış yapılacak.

EN YÜKSEK TEKLİF VERENE İHALE EDİLECEK

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Tarzı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, açık artırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında mecburilik bulunuyor.

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın bedelinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyattaki nakit teminatın en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zarurî olacak.

TEKLİF MÜHLETİ 7 GÜN

Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan mukavelenin iştirakçiler tarafından kabul edilmesi gerekli olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin şahsî bilgileri, artırma müddeti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek. Satış talebi, teklif verme müddeti başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme mühletinin bitimine kadar borcun büsbütün ödenmesi halinde ise satış durdurulacak. Kaidelerin yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir